Reshaping Urban Living Together

Zoals bij elk mozaïek is de waarde van Mosaic World veel meer dan de som der delen. Elk van onze divisies heeft een uniek voordeel doordat het deel uitmaakt van een groter 'ecosysteem' van bedrijven, allemaal ontworpen om onze gedeelde visie te realiseren, een visie van levendige stedelijke ruimten bestaand uit een diverse en dynamische bevolking.

Een stad kan worden onderverdeeld in wijken, buurten en straten. Maar dat is niet waar steden van gemaakt zijn. Steden bestaan uit gemeenschappen, en gemeenschappen bestaan uit verbindingen, menselijke verbindingen, tussen mensen en de ruimten, zowel privé als openbaar, waar zij wonen en werken. Beleidsmakers zijn er lang van uitgegaan dat de enige manier om deze verbindingen tot stand te brengen het aanmoedigen van levenslang eigenwoningbezit was.

Maar steden gedijen op dynamiek en verandering, op mensen die komen en gaan. Dat is hun blijvende aantrekkingskracht: een caleidoscopische reeks van spannende, nieuwe verbindingen die ze bieden.

Ons doel bij Mosaic World is om samen het stedelijk leven opnieuw vorm te geven

Om dat te bereiken, hebben we een aantal divisies die samenwerken om het tempo waarin gemeenschapsopbouwende verbindingen tot stand komen te versnellen. Wij fungeren als een katalysator voor de gemeenschap, door een grote verscheidenheid aan mensen in contact te brengen met de meest uiteenlopende beschikbare, betaalbare woonruimten, van kale studio's tot gemeubileerde flats. Ook bieden wij diensten aan die gemeenschappen helpen te beschermen en te koesteren, door ze veilig en sociaal te houden terwijl ze groeien.