B-Right Urban Living

Voor stadsontwikkelaars investeren we in innovatieve oplossingen en ontwikkelen we vooruitstrevende micro-woonoplossingen waarbij de bewoner centraal staat en de gemeenschap vorm wordt gegeven. We kijken hierbij naar flexibele, langdurige eigendomsverbintenissen om duurzaam stadsleven mogelijk te maken.

Gepland of niet, elk gebouw geeft uitdrukking aan een filosofie, een visie op wat het betekent om een fijn en goed leven te leiden.

Om de ontwikkeling van deze levendige en diverse stedelijke gemeenschappen te versnellen, hebben wij een brede visie op wat een goed leven in de stad vandaag de dag kan betekenen. Een visie die gebaseerd is op betaalbare plekken in een levendige gemeenschap, en op de kwaliteit van leven.

Als eigenaar, investeerder, manager en ontwikkelaar van vooruitstrevende micro-woonoplossingen in heel Europa, breng B-Right Urban Living een uniek scala aan relevante vaardigheden en ervaringen mee.

Maar we brengen ook een gezonde portie nieuwsgierigheid naar nieuwe ideeën, en een sterk verlangen om samen te werken met stadsmakers die onze visie delen: stadsmanagers, ontwikkelaars, investeerders en anderen die de noodzaak inzien van meer flexibele, duurzame stedelijke gemeenschappen waarin de bewoner centraal staat.