Monoma
  • News
  • 10-3-2023

Sociaal beheer, een aangenaam verblijf voor heel verschillende mensen

Voormalig kantoorgebouw De Mix aan de rand van Hoorn-Kersenboogerd wordt bewoond door in totaal 112 vluchtelingen uit Oekraïne en vluchtelingen met een verblijfsstatuut. Monoma Nederland, onderdeel van Mosaic World, is niet alleen betrokken bij het vastgoedbeheer, maar draagt ook de zorg voor het sociaal beheer van de tijdelijke opvanglocatie. 'In Hoorn gaat het niet alleen om de stenen. Wij leveren ook een positieve bijdrage aan het samenleven van heel verschillende groepen mensen', zo zegt commercieel manager Masih Nessar.

De Mix was jarenlang in gebruik al hoofdkantoor van de Hermans Group, eigenaar van onder meer Jamin. ZeemanVastgoed kocht het verouderde kantoorgebouw in 2021 met de bedoeling daar via transformatie betaalbare woningen te realiseren. 'Na het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne begin vorig jaar werden we door de gemeente Hoorn benaderd met de vraag of ons pand geschikt kon worden gemaakt voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Samen met de gemeente hebben we vervolgens in één van de twee vleugels van het pand kamers en faciliteiten laten inbouwen', zo verklaart Nick Witte, ontwikkelingsmanager bij ZeemanVastgoed.

Mensen verbinden

Aanvankelijk huurde de gemeente het pand voor de periode van een jaar. Kortgeleden is de overkomst met een half jaar verlengd en mocht dat nodig zijn, dan kan nogmaals sprake zijn van verlenging met zes maanden tot mei 2024. Monoma Nederland vervult voor die periode de rol van gebouwbeheerder. 'Wij hebben als doel steden, hun bewoners en gebouweigenaren zodanig met elkaar te verbinden, dat iedereen daar beter van wordt. Dat doen we ook in Hoorn. In De Mix leveren we graag een bijdrage aan de opvang van mensen die door de oorlog inderhaast huis en haard hebben moeten verlaten. Dat niet alleen. De Mix wordt ook bewoond door een groep statushouders die in afwachting zijn van permanente huisvesting. Voor al die verschillende mensen proberen we het verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen', aldus Nessar.

Voor het sociaal beheer doet Masih Nessar een beroep op wel een heel bijzonder persoon, zijn moeder Nadia Nessar. Zij weet als geen ander hoe het is om vanwege oorlog en geweld de vertrouwde thuisbasis te moeten verlaten. Met haar familie kwam ze als vluchteling uit Afghanistan naar Nederland. Nog een bijzonderheid. De afgelopen jaren was zij met haar man actief in de textielbranche. Door uitgebreide zakelijke contacten met bedrijven in onder meer Oekraïne is zij de Oekraïense taal vaardig. 'Ik probeer daar waar mogelijk mensen te helpen met de problemen van alledag. Er zijn altijd spanningen, de dingen gaan niet altijd zoals iedereen graag wil. Door problemen niet te negeren, door daar tijdig over te praten en te helpen waar mogelijk, kunnen zij het met elkaar rooien', aldus de moeder van Masih.

'De gemeenschap voelt zich erg betrokken bij het leven van onze bewoners. Er zijn mensen die met onze bewoners naar de dokter gaan, of taalles geven."

NADIA NESSAR

Veel vrijwilligers

Zij prijst zich gelukkig met de hulp van veel vrijwilligers. 'De stad voelt zich heel betrokken bij het lot van onze bewoners. Er zijn mensen beschikbaar die bijvoorbeeld met onze bewoners naar de dokter gaan. Ook zijn er vrijwilligers voor taalles; zelf vind ik taalontwikkeling heel belangrijk. Tegen de mensen die in Nederland hun nieuwe bestaan willen vinden zeg ik altijd: de taal is de sleutel tot de samenleving. Op school. Voor het vinden van werk. Je kunt niet zonder.'

Karin de Bruin is coördinator vluchtelingen in de gemeente Hoorn. Zij houdt zich bezig met de realisatie van voldoende opvangplekken en het reilen en zeilen van de tijdelijke voorzieningen. Ze is blij met de inspanningen van Monoma. 'Zij beheren niet alleen De Mix, maar zijn ook elders in onze gemeente actief. Op twee locaties is sprake van sociaal beheer door iemand die de Oekraïense taal machtig is. En op beide plekken verloopt het samenleven van die verschillende groepen best goed. Bedenk wel: die kamers bieden een sobere vorm van opvang, het is geen hotel. Er treden gemakkelijk spanningen op tussen de bewoners. Zij vormen een divers gezelschap. Met heel verschillende verwachtingen. De statushouders willen zich graag definitief bij ons vestigen en zijn na een lange procedure in afwachting van een woning. In Hoorn gaat dat overigens goed. De meeste mensen vinden binnen enkele maanden een permanente plek. En voor de vluchtelingen geldt dat zij heel graag weer terugkeren naar hun land. Zij vormen bovendien een groep die actief is op de arbeidsmarkt. Dat leidt tot onderlinge verschillen. Stevig sociaal beheer helpt om de sfeer goed te houden.'

Betaalbare woonruimte

ZeemanVastgoed hoopt uiteindelijk het gebouw te kunnen transformeren naar betaalbare woonruimte. 'We zien mogelijkheden voor de bouw van vijftig betaalbare appartementen. Aanvankelijk hadden we een hoger aantal op het oog, maar de constructie van het gebouw is niet echt geschikt voor de realisatie van een extra verdieping. Verder zien we mogelijkheden voor aanvullende nieuwbouw in de directe nabijheid. We hopen op korte termijn een intentieverklaring te sluiten met de gemeente over onze bouwplannen', aldus Witte.

De transformatie past volgens hem bij wens van de gemeente om het bedrijvengebied aan de rand van de wijk Kersenboogerd een meer gemengd, duurzaam karakter te geven. 'Ons pand bevindt zich nabij winkels, het treinstation en andere voorzieningen. Het historische centrum van Hoorn is ook relatief vlakbij. Extra woningbouw in de strijd tegen de woningnood is daar een logische keuze.' Monoma blijft tot de transformatie bij het pand betrokken, ook voor de twintig ondernemers die in de andere vleugel van het gebouw actief zijn.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met Vastgoedjournaal:

https://vastgoedjournaal.nl/news/58862/sociaal-beheer-een-aangenaam-verblijf-voor-heel-verschillende-mensen

Laatste nieuws