Plaza Resident Services
  • News
  • 19-4-2024

Woongenot Plaza Resident Services gestegen naar een 7.0

Wij kijken doorlopend naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. De input van onze huurders is daarbij van groot belang. Jaarlijks voeren we een klanttevredenheidsonderzoek uit onder onze bewoners om inzichtelijk te krijgen wat goed gaat en wat er nog beter kan. Uit de resultaten over 2023 blijkt dat de algemene beoordeling van Plaza Resident Services door onze huurders gestegen is van een 6,4 naar een 6,8, en dat onze bewoners hun woongenot zelfs met een 7,0 beoordelen.

Voor ons betekent woongenot niet alleen een prettige en kwalitatief hoogwaardige woonruimte, het gaat ook over het contact met de complexbeheerder, de bereikbaar van onze klantenservice in geval van vragen of reparatieverzoeken, en het gemak waarmee iemand een nieuwe woonruimte kan vinden. Wij streven naar een zo groot mogelijk woongenot, want wie ergens met plezier woont, wil er langer blijven wonen en zorgt goed voor zijn omgeving. Dit leidt uiteindelijk tot minder onderhoud, minder reparaties, en een nog grotere klanttevredenheid.

Deze waardevolle feedback stelt ons in staat om het woongenot van onze bewoners continue te blijven verbeteren!

Patrick Dillen, directeur Property Management

Resultaten

Van sleuteloverdracht tot reparatieverzoeken, en van het algemene woongenot tot aan de afwerking van de studio. Begin 2024 hebben we alle Plaza Resident Services bewoners gevraagd om hun bevindingen over wonen bij Plaza met ons te delen, zodat we weten wat we goed doen en wat mogelijk nog wat beter kan. De vele reacties van onze bewoners laten een positief beeld zien over wonen bij Plaza Resident Services. Zo wordt het algemene woongenot beoordeeld met een 7, en krijgen wij als verhuurder een 6,8 van onze bewoners.

In 2023 hebben we extra aandacht besteed aan het contact met onze bewoners en hebben we het proces rondom het vinden van woonruimte geoptimaliseerd. De onderzoeksresultaten laten duidelijk zien dat de bewoners deze extra inzet kunnen waarderen. Het aanmelden op onze website krijgt een 7,6 ten opzichte van een 7,2 een jaar eerder. Ook zien we dat de sleuteloverdracht met onze complexbeheerder op locatie nu zelfs met een 7,8 wordt gewaardeerd, een stijging van 0,4 ten opzichte van 2022.

Het My Plaza huurdersportaal wordt ook steeds meer gebruikt en beter gewaardeerd. Inmiddels gebruikt zo’n 84% het My Plaza huurdersportaal, terwijl dat vorig jaar nog maar 72% was. Ook ervaren onze huurders de informatie en mogelijkheden van het My Plaza huurdersportaal als een positieve toevoeging aan hun woonervaring. Ze geven er een 7,0 voor, een aanzienlijke stijging vergeleken met de 6,6 die het portaal vorig jaar nog kreeg.

"Wij hechten veel waarde aan de input van onze bewoners en we zijn blij met de respons die we hebben mogen ontvangen. De feedback stelt ons in staat om onze diensten verder te optimaliseren en het woongenot van onze bewoners continue te blijven verbeteren!" aldus Patrick Dillen, directeur Property Management Plaza Resident Services.

Laatste nieuws