Watchtower Security Solutions
  • News
  • 3-10-2023

AI zorgt voor revolutie in videobewaking dankzij geavanceerde real time-analyse.

Technologie herkent patronen en afwijkingen zonder menselijke tussenkomst. Videobewaking kan een doeltreffend en voordelig alternatief bieden voor menselijke bewaking. De meeste camerasystemen vandaag zijn echter weinig geavanceerd, en daardoor weinig efficiënt. Met de intrede van Artificiële Intelligentie komt daar nu verandering in.

Menselijke bewaking is niet alleen duur, ze is ook niet altijd even betrouwbaar. Zeker ‘s nachts kunnen de aandacht en concentratie weleens verslappen, en zelfs als dat niet gebeurt, is onze waarneming in het donker verre van onfeilbaar. Camerabewaking kan daar een antwoord op bieden. Efficiëntie is daarbij evenwel van groot belang, want: een systeem dat veel onderhoud vergt of regelmatig valse meldingen genereert, heeft weinig meerwaarde in een markt waar de marges onder druk staan en er een nijpend tekort bestaat aan zowel technisch personeel als centralisten om de meldkamers te bemannen.

Video-analyse met behulp van AI kan daarop een antwoord bieden. Maar, de ene AI-toepassing is de andere niet.

Wat we vandaag vaak zien, is dat de initiële detectie nog met traditionele beveiligings- camera's gebeurt, en vervolgens in de cloud slechts enkele snapshots door AI geanalyseerd worden. Dat helpt om het aantal valse alarmen te reduceren, maar houdt ook een grote foutenmarge in, en dus het risico op vandalisme, inbraak, kraak en diefstal

MATHIAS GERMEAU, OPERATIONS MANAGER

Watchtower ging daarom de samenwerking aan met één van de meest toonaangevende partijen op het gebied van Computer Vision based AI Video Analytics, die bijvoorbeeld ook voor Airbus en het Amerikaanse leger werkt.

“Zij ontwikkelden voor ons een nieuw en uniek AI-model, dat speciaal ontworpen is voor gebruik bij tijdelijke beveiliging en het mogelijk maakt alle beelden meteen op locatie te analyseren, in plaats van slechts enkele snapshots. Dit verhoogt de accuraatheid met wel 98%, en maakt het zo heel erg moeilijk om ongezien ergens binnen te komen”, vervolgt Germeau.

Beelden interpreteren zoals het menselijk brein, in real time

Concreet maakt de AI-oplossing het mogelijk om live videobeelden integraal en in real time te analyseren, waarbij patronen - zoals bijvoorbeeld een menselijk silhouet - en afwijkingen herkend worden zonder menselijke tussenkomst.

“Door gebruik te maken van op basis van synthetische data getrainde Deep Learning-algoritmen zijn we nu in staat om, op energiezuinige hardware, een heel krachtig AI-model te draaien dat beeldmateriaal kan interpreteren op een manier die vergelijkbaar is met die van het menselijk brein: gebeurtenissen waarnemen, patronen herkennen, personen identificeren, objecten onderscheiden en afwijkingen constateren zonder menselijke tussenkomst, op een veel geavanceerdere manier dan met traditionele beveiligingscamera’s het geval is”, verklaart Guido Christ, technical manager bij Watchtower.

Unieke aanpak met duidelijke voordelen

De voordelen van die aanpak zijn duidelijk:Verbeterde beveiliging en nauwkeurigheid: Het aantal valse meldingen wordt herleid tot vrijwel nul, terwijl de kwaliteit van de detecties omhoog gaat: personen die vroeger ongezien bleven, worden nu wel gedetecteerd. Bovendien worden alle beelden geanalyseerd, niet slechts enkele snapshots;

  1. Efficiëntie: Door de veel nauwkeurigere detectie hoeven de meldkamers veel minder alarmen te verifiëren, en is het technisch personeel aanzienlijk minder tijd kwijt met het handmatig corrigeren van de systemen;

  2. Geavanceerde zoekmogelijkheden: Door gebruik te maken van metadata en gegevens uit video's, kunnen specifieke objecten of gebeurtenissen gemakkelijk worden opgezocht, wat forensisch onderzoek en data-analyse achteraf vergemakkelijkt.

  3. Geavanceerde zoekmogelijkheden: Door gebruik te maken van metadata en gegevens uit video's, kunnen specifieke objecten of gebeurtenissen gemakkelijk worden opgezocht, wat forensisch onderzoek en data-analyse achteraf vergemakkelijkt.

Privacy en vooringenomenheid

Belangrijk is wel om daarbij aandacht te hebben voor de mogelijke risico’s die het gebruik van deze technologie met zich meebrengt. Om privacykwesties te vermijden dient er bijvoorbeeld strikt op toegezien te worden dat persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de wet verzameld en bewaard worden.

Daarnaast is er bij traditionele AI-algoritmes het gevaar dat een gebrek aan gevarieerde trainingsgegevens leidt tot fouten en vooringenomenheid. WatchTower werkt daarom met synthetische trainingsdata die geen onderscheid maken op basis van ras, sekse of welk ander uiterlijk kenmerk dan ook, specifiek om dergelijke vooroordelen te voorkomen.

Potentieel voor de toekomst

De toekomst van AI video analytics is veelbelovend, met verdere ontwikkelingen in Deep Learning en Computer Vision die de nauwkeurigheid en prestaties van de systemen nog zullen verbeteren. Bovendien kunnen integraties met andere technologieën, zoals het Internet of Things (IoT) en gezichtsherkenning, nieuwe mogelijkheden bieden voor beveiliging, beheer, toegangscontrole, gepersonaliseerde diensten en slimme stadsplanning. Enkele voorbeelden:

  1. Bouwlogistiek: Steeds meer gemeenten en opdrachtgevers eisen een efficiëntere inrichting van de bouwlogistiek, om de hinder qua verkeer, geluid en luchtkwaliteit (CO2, fijnstof) bij bouw- en infrastructuurwerven te beperken. AI Video Analytics kan helpen om deze eisen te handhaven en aan de opdrachtgever aan te tonen dat de doelstellingen zijn behaald;

  2. Smart Parking: Met minimale investering kan een (tijdelijk) braakliggend terrein omgevormd worden tot parkeerfaciliteit;

  3. Vastgoedbeheer: Branddetectie, valdetectie, etc;

  4. Andere: Bezoekers tellen, afvalstroommanagement, etc.

Lees meer over Watchtower Security Solutions:

Laatste nieuws